• Onmodo medarbejder succes platform

    TRIVSEL – ENGAGEMENT – UDVIKLING

GLEM ALT OM ÉN GANG ÅRLIGT!

ONMODO® er en intuitiv medarbejder succes platform, og arbejder i realtid. Det er slut med resultater, der er forældede, det øjeblik, du ser dem på print, og årlige MUS samtaler som ikke skaber værdi for nogen, i en tid hvor tingene ændrer sig hurtigere og hurtigere.

Vælg de moduller, som du har brug for nu, og skaler op i takt med at dit behov vokser.

ONMODO ENGAGEMENT

Opbyg en kultur, hvor medarbejdernes trivsel tages alvorligt

Spørg dem om deres feedback – løbende

 Kom på forkant med udfordringer og reager hurtigt

Anerkend mere og fejr jeres succeser

ONMODO UDVIKLING

Gør udvikling til en del af dagligdagen 

 Afstem forventninger og sæt klare mål – fra dag 1 

Hold værdiskabende 1-on-1s for at sikre udvikling og fremdrift

 Giv feedback og anerkendelse oftere

Med Onmodo skaber du produktivitet, engagement, udvikling og opbygger tillid  – hver dag!

Organisationer med stærk tillid har

50% højere produktivitet

Kilde: Havard Business Review

MEDARBEJDEREN ER DIN VIGTIGSTE AMBASSADØR

SPØRG, LYT OG BRUG DERES FEEDBACK – JÆVNLIGT. Medarbejderen er din vigtigste ambassadør. Jobmarkedet er gennemsigtigt og organisationers ry som arbejdsgivere er let tilgængelige. Med Onmodo skaber du produktivitet, engagement, udvikling og opbygger tillid  – hver dag!

ORGANISATIONER HVOR DER ER HØJ TILLID HAR I FØLGE HAVARD BUSINESS REVIEW OGSÅ

 

13% lavere sygefravær

76% højere engagement

29% mere tilfredshed

74% mindre stress

INDSIGT FOR ALLE

LEDER

Med ONMODO Engagement kan du indhente løbende feedback og indsigt i dine medarbejderes trivsel og engagement. Du har altid et visuelt overblik og relevante nøgletal ved hånden, som giver dig mulighed for at reagere hurtigt.

Med ONMODO Udvikling afstemmer du forventninger, sætter klare mål fra første dag og holder værdiskabende 1-on-1s for at sikre medarbejderudvikling og realisering af resultater.

MEDARBEJDERE

Med ONMODO Engagement har alle medarbejdere adgang til deres personlige dashboard. Det sikrer motivation omkring besvarelse af de målinger I igangsætter.

ONMODO Udvikling er medarbejdernes daglige omdrejningspunkt, når det gælder overblik over arbejdsopgaver, individuelle mål og løbende udvikling af kompetencer. Hurtige feedback loops, giver mulighed for at anerkende kollegaer, og opbygge sammenhold og motivation. Løbende medarbejder check-ins omkring kommende prioriteringer giver mulighed for feedback, coaching og sparring. Det sikrer fremdrift i opgaveløsningen.

 

LEDELSE

I ledelsen kan I bruge ONMODO Engagement som referencepunkt i vurderingen af organisationens produktivitet. Hvad er status? Hvor skal I sætte ind med særlige indsatser? Det er også her I igangsætter strategiske tiltag og tjekker medarbejdernes forståelse for organisationens mål og strategi og for hvor vidt de selv oplever, at de bidrager til at opnå strategiske målsætninger.

Med ONMODO Udvikling har I et samlet og sammenhængende overblik over hvordan de strategiske målsætninger realiseres, organisationens performance og kompetenceniveau.

 

HR

ONMODO® giver dig i HR et stærkt værktøj til at kvantificere og visualisere resultaterne af de initiativer I igangsætter. Samtidig har du med platformen en løbende indsigt i de enkelte lederes indsatser og udfordring, hvilket giver dig mulighed for proaktivt at tilbyde kompetent, rettidig og relevant sparring i medarbejderanliggender til dine kolleger i ledelsen.