Den årlige medarbejdermåling er på retur. 

Skruer vi tiden bare 5 år frem, vil den årlige medarbejdermåling for mange virksomheder være død. HR er – ligesom alle andre afdelinger – midt i en rivende teknologisk transformation; også når det gælder medarbejdermålinger.

Hvad påvirker og måske med rette udfordrer de årlige målinger?

  1. Teknologien, der åbner op for en effektivisering af administrativt tunge HR-processer.
  2. Den nye generation af medarbejdere, der er langt mere mobile, netop pga. den teknologiske udvikling.
  3. HR skal spille en anden aktiv rolle i virksomhedens strategiske udvikling, hvor data kommer til at spille en afgørende rolle, og hvor de HR-ansvarlige igennem den teknologiske effektivisering kan frigive tid til at fokusere på fastholdelse og udvikling af medarbejdere.

Hvad skal medarbejdermålinger kunne i fremtiden?

Skabe mere værdi og mindre administration

Proces digitaliseres med automatisk medarbejder-feedback, relevant indsigt og facilitering af handling og udvikling. Alt sammen forbundet i sammenhængene workflows. Vi skal væk fra den tunge proces med behovsafdækning, oplæg til løsningsdesign og dataindsamling med efterfølgende rapportering i PPT.

..

Levere hyppig og relevant feedback

Det faktum, at medarbejdere med høj anciennitet vil høre til sjældenhederne i fremtiden, og at verden er forbundet, udfordrer vores arbejde med forældede medarbejderdata. Hyppige og relevante målinger vil sikre, at du kontinuerligt har fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der er vigtigt for dem, og hvad der skal til for, at du fastholder dem.

..

De skal være brugervenlige og involverende

Vi skal kunne koble os op, uanset hvor vi er, og det skal være brugervenligt. Tænk medarbejdere som interessenter, som du skal engagere, skabe stemninger og vække følelser hos. Hvis du vil påvirke dem, ændre deres holdninger og handlinger, så skal du tænke design og brugervenlighed.

Og endeligt: data, data, data

Dygtige og engagerede medarbejdere er altafgørende for virksomhedens succes. Derfor er det alfa og omega, at du lytter til dine medarbejdere. Data vil give dig den rigtige indsigt i dine medarbejdere og deres oplevelse af virksomhedens processer, kultur, ledelse m.m.

 / Renata Edsbjerg, den 08.08.2018