• HR’s rolle i den digitale transformation

    I næste artikel uddyber vi de enkelte faser i den digitale livscyklus, hvor vi fokuserer på opbygning af en Employee Feedback Arkitekture og hvordan du understøtte medarbejderoplevelsen.

    Ja tak - jeg vil gerne modtage artikler

Det fulde udbytte af en digitale transformation kræver et samarbejde ledelsen og HR imellem.

Hvilken rolle spiller HR i jeres organisation når det gælder den digitale transformation?

HR bør spille en aktiv rolle i virksomhedens digitale transformation. Et tæt samarbejde ledelsen og HR imellem kan sikre det optimale udbytte inden for det digitale felt. For begge parter handler det om, at forstå de elementer, som har en direkte indflydelse på den digitale transformation, vurdere organisationens digitale parathed, og sætte ind på de områder der kan give virksomheden den nødvendig fordel i markedet.

Flere virksomheder er lykkedes med, i en eller anden omfang, at digitalisere deres produktportefølje og services, hvor organisationsstrukturen stadig er traditionel. (Se fig. 1)

Den digitale parathed – 6 vigtige områder

  • STRATEGI: Har vi den rette digitale strategi for virksomheden?

  • LEDELSE: Har lederne et mindset og en adfærd som understøtter en digital kultur?

  • KUNDE ENGAGEMENT: Evner vi at kommunikere med kunder på en måde så vi kan få succes i det digitale miljø?

  • PRODUKTER: Har vi de rette produkter og serviceydelser, og er vi i stand til at udvikle dem i takt med tiden?

  • ORGANISATION OG TALENT: Har vi de rigtige mennesker og viden til rådighed?

  • DIGITAL OPERATIONS: Har vi de rigtige processer og teknologier?

Fig. 1
Kilde: Deloitte – Building your digital DNA

HR kan understøtte den digitale transformation på to væsentlige områder:

ORGANISATION OG TALENT

Det er ikke nyt stof, at den digitale transformation i høj grad afhænger af virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde talentfulde og motiverede medarbejdere. Og der er rift om dem. Men spørgsmålet er, om I har en plan/strategi for, hvordan I får de rigtige digitale talenter ombord. Og hvad går den strategi ud på?

DIGITAL OPERATIONS

Her er der også en opgave for HR. Medarbejdere i dag er mobile, forbundne og digitale. Det skaber nogle andre forventninger til, hvor og hvordan man arbejder, og det stiller krav til virksomhedens systemer og værktøjer. Fremtidens talenter forventer i højere grad, at virksomheders teknologier lever op til den brugervenlighed, som de kender fra deres digitale hverdag. Hvad er jeres strategi på det område?

Hvis I er i gang med en digital transformation, og ikke har en strategi for de områder, vil det være to væsentlige steder at sætte ind.

Brug den ‘digitale livscyklus’ som et vigtigt omdrejningspunkt for din digitale talentstrategi og digital operation strategi.

STRATEGI FOR DIGITALE TALENTER

Din digitale talentstrategi bør have to fokusområder. Udvikling af eksisterende medarbejderes digitale kompetencer, samt tiltrækning af nye digitale kompetencer. De to områder vil kræver vidt forskellige tiltag. Lige så vanskeligt det kan være, at tiltrække nye digitale talenter, ligeså udfordrerne kan det være, at igangsætte nye udviklingstiltag for eksisterende medarbejdere.

Tiltræning af nye digitale talenter vil åbenlyst kræve en helt anden fokus på tiltrækning, rekruttering, on boarding og fastholdelse, hvor udvikling og fastholdelse vil være i fokus for de eksisterende medarbejdere.

DIGITAL OPERATION STRATEGI

Her vil det være relevant, med afsæt i den digitale livscyklus, at kortlægge og skabe et overblik over de platforme, SaaS løsninger og systemer, som er relevante for jeres virksomheden.

Læs mere om den digitale livscyklus i vores næste artikel. Sign up nederst på siden.

 

Sign up for næste artikel

Hvis du vil følge med i vores artikel-serie omkring HR’s rolle i den digitale transformation.

I næste artikel uddyber vi de enkelte faser i den digitale livscyklus, hvor vi fokuserer på opbygning af en Employee Feedback arkitekture, for at understøtte medarbejderoplevelsen.

Renata Edsbjerg – Partner og stifter af HR digital – 25/08/2018