• Ydelser

    Når resultaterne peger på et behov for udviklende tiltag

HR DIGITAL UDVIKLER LØSNINGER, DER FJERNER BEHOVET FOR DYRE KONSULENTTIMER OG TYKKE RAPPORTER

Men når du har dit ONMODO®-resultat og kender til organisationens behov for udvikling, så kan workshops, træning af ledere og medarbejdere, strategisk udvikling og implementering, eller tilrettelæggelse af kommunikationsindsatser være et stærkt supplement til de interaktive muligheder for læring og udvikling, der er integreret i ONMODO®.

HR Digital udspringer af mange års erfaring med netop kommunikation og ledelse. Derfor har vi i HR Digital kompetente rådgivere, undervisere og proceskonsulenter, der er parate til at træde til, når behovet for udviklende tiltag opstår.

UDVIKLING

Når I har jeres ONMODO®-resultater, kan vi med udgangspunkt i dem tilrettelægge træning af medarbejdere, ledere eller hele organisationen i værktøjer, der styrker jeres kommunikation, kultur og strategiske forståelse og arbejdsmetoder.

WORKSHOPS

I kan tilbyde organisationen en inspirations-workshop, om hvordan I bedst kommer i gang med at arbejde med medarbejderundersøgelser. Workshoppen kan tilrettelægges til alle medarbejdere, udvalgte teams, eller ledelsen.

KOMMUNIKATION

Tilrettelæggelse af strategiske kommunikationsindsatser er altafgørende, når man skal implementere en forandring. Vi hjælper jer med at designe god og rettidig kommunikation som ændrer holdninger og adfærd.

Vi designer også kommunikation, som præsenterer resultater på en motiverende og forståelig måde. Kommunikation som giver medarbejderne indsigt og overblik over organisationens strategi og egen rolle i opnåelsen afdelingens og organisationens målsætninger.