ONMODO Feedback & Analyse

Med ONMODO® har du ét værktøj til at måle engagement og medarbejderoplevelse.

ONMODO® giver dig ét værktøj til både Snap-shot-feedback – feedback, hvor du får feedback fra medarbejderne på få udvalgte drivere, som kan besvares på få minutter – og til de mere detaljerede medarbejderundersøgelser, hvor du får et overblik over medarbejderens oplevelse lige fra onboarding til offboarding, m.m.

 

RESULTATER I REAL-TIME, AUTOMATISKE ANBEFALINGER OG KORT VEJ TIL HANDLING

Du bestemmer selv, men med ONMODO® anbefaler vi, at du ’tjekker ind’ hos medarbejderen oftere end hvad de traditionelle medarbejderundersøgelser lægger op til.

 

ASK

Spørgsmåldatabase

Med ONMODO® kan du sammensætte din undersøgelse med spørgsmål fra vores database og komme hurtigt i gang. Du kan også lade os designe spørgsmål, tilpasset din organisation.

Alle vores spørgsmål I OONMODOs database baserer sig på vores mangeårige arbejde med analyse, og er bygget op omkring People- og Business drivers og subdrivers.

På alle platforme

ONMODO gør det motiverende at give feedback. På ONMODO App’en kan medarbejderen let besvare spørgsmål, og følge sin egen udvikling på et medarbejder-dashboard. Spørgsmålene kan også sendes på SMS eller på mail.

 

LISTEN

Visuelt dashboard

ONMODO® genererer visuelle resultater i form af matrix og grafer. Designet til at give dig hurtigt overblik og indsigt.

Du kan let folde resultaterne ud i rapporter af varierende detaljeringsgrad tilpasset forskellige målgrupper.

Drivers og sub-drivers

ONMODOS driver- og sub-driver struktur, gør det enkelt at få overblik over trivsel, engagement, produktivt, m.m.  Hvad er status? Hvor skal I sætte ind med særlige indsatser?

Bruger log-in definerer hvilke de nøgletal ledelsen, lederne og HR får adgang til.

 

ACT

Få klik til handling

Onmodo genererer automatiske anbefalinger til optimering af handlinger, og som HR kan du lave anbefalinger til lederne, omkring hvordan de kan arbejde videre med deres resultater – enkelt og effektivt.

Som leder kan du lave handlingsplaner sammen med dit team, følge fremdriften og sørger for at I kommer i mål med jeres indsatser.

Toolbox

Du kan strukturere og  uploade relevant læring i form af video, gamification, interaktiv læring – ja, alle relevante materialer, der kan understøtte medarbejdernesudvikling og læring.Du kan uploade egne værktøjer og materialer og udbygge med vores efter behov.