• TRIVSEL, UDVIKLING OG PERFORMANCE GJORT HELT ENKELT

    I Onmodo er vi optaget af èn ting: At du får succes med dine medarbejdere.

Når 1+1 giver 3

Summen af viden om mennesker, analysedesign og brugeroplevelse er grundstenene i Onmodo®. Det skal føles rart at arbejde med, det skal baseres på evidens og det skal skabe værdi for medarbejdere og ledere.

SUCCESFULDE MEDARBEJDERE

Mennesker er kilden til alt, hvad der foregår i moderne virksomheder og organisationer. Deres holdninger, evner og bekymringer bestemmer i høj grad virksomhedens konkurrencedygtighed.

Med Onmodo® arbejder du med produktivitet, engagement, trivsel og udvikling – hver dag!

Èn værdiskabende platform

Onmodo® er en intuitiv medarbejdersucces platform, og arbejder i realtid. Det er slut med trivselsresultater, der er forældede, det øjeblik, du ser dem på print, og årlige MUS som ikke skaber værdi for nogen.

Medarbejdermålinger

– og feedback

Opbyg en kultur, hvor trivsel og engagement er i fokus dagligt

Spørg medarbejdere om deres feedback – løbende

 Kom på forkant med udfordringer og reager hurtigt

Medarbejderudvikling

– og performance

Afstem forventninger og sæt klare mål – fra dag 1 

Hold værdiskabende 1-on-1s for at sikre udvikling og fremdrift

 Giv feedback og anerkendelse oftere

Arbejdspladser som har mennesker som

deres kerne, bruger Onmodo.

I Aurora ser vi engagerede og dygtige medarbejdere som afgørende for vores succes. Vi lægger stor vægt på medejerskab.

Som supplement til den tætte daglige ledelsesdialog, har vi valgt Onmodo People Success Platformen som et strategisk værktøj, til at sikre at vi kontinuerlig har fingeren på pulsen omkring vigtige drivere – både omkring medarbejdere og vores forretning.

Et samarbejde med Onmodo giver os ikke alene adgang til et værdiskabende værktøj, men også til stærke HR- og kommunikations kompetencer til løbende sparring.

Aurora Group A/S / HR manager – Flemming R. Larsen

Onmodo sikrer en løbende feedback  i vores hverdag. Det er ikke nok for os, at måle trivsel en gang årligt.

Vi får øjeblikkelige resultater og relevante nøgletal, som giver os mulighed for at igangsætte relevante aktiviteter meget enkelt og effektivt.

Slagelse Kommune / Arbejdsmarkedschef  – Jens Højlund

ORGANISATIONER HVOR DER ER HØJ TILLID HAR I FØLGE HAVARD BUSINESS REVIEW OGSÅ

 

13% lavere sygefravær • 76% højere engagement • 29% mere tilfredshed • 74% mindre stress

Kilde: Havard Business Review

INDSIGT FOR ALLE – MED DET SAMME

Med ONMODO har alle i organisationen adgang til relevante resultater med det samme. Det sikrer motivation omkring arbejdet med trivsel, engagement og udvikling på alle niveauer.