Onmodo og de 17 verdensmål

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at arbejde med de 17 Verdensmål – store som små

 

FN har fastsat 17 Verdensmål – og hele 169 delmål – der handler om, at vi i fællesskab løser nogle af klodens største problemer inden 2030. Målene beskriver de udfordringer, vi som verdenssamfund står med.

I Onmodo bakker vi op om de 17 Verdensmål. Vi er overbeviste om, at det er de store som de små indsatser, som tilsammen kan gøre en forskel.

Vi har sat os for både at være med til at tydeliggøre de 17 mål og at hjælpe virksomheder og organisationer i det konkrete arbejde med dem.

Vi har alle en aktie i de globale udfordringer

Facilitering af strategisk afklaring

Mange virksomheder står over for en strategisk afklaringsproces, hvor der er behov for identificering af, hvilke verdensmål der med fordel aktivt kan tænkes ind i virksomhedens overordnede planer. Vi hjælper virksomheder og organisationer med den afklaringsproces – om den er stor eller lille.

Hvordan?

En afklaringsproces kan bestå af en eller flere workshops – enten halve dage eller heldagsworkshops, hvor vi først sætter scenen for, hvad de 17 Verdensmål handler om, og derefter faciliterer en proces, hvor I får mulighed for både at afklare, hvor det vil skabe værdi for jer at indarbejde målene i jeres overordnede planer, hvordan og hvem der skal være involveret.

Vi laver en 0-punktsmåling og evaluerer derefter løbende på de konkrete indsatser for at sikre, at I når i mål.

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

Vi bruger 1/3 del af vores liv på arbejde, derfor er trivsel på arbejdspladsen et vigtigt opmærksomhedspunkt. Sundhed og trivsel er ikke alene vigtigt for den enkelte men også for virksomhedens samlede værdiskabelse.

I Onmodo tilbyder vi både måling af trivsel og en række konsulentydelser.  At arbejde med trivsel fremmer arbejdsglæde og reducerer stress, der er en af de helt store folkesygdomme.

Hvordan?

Onmodo indeholder både en trivselsplatform til måling af trivsel og en dialogplatform, hvor ledere og medarbejdere kan afholde strukturerede trivselssamtaler. Som supplement til det tilbyder vi udarbejdelse eller implementering af trivselsstrategi og politik, workshops med medarbejdere og ledere, trivselssamtaler med vores dygtige konsulenter og coaching af ledere.