GDPR

Hvad er persondataforordningen?

Persondataforordningen –  General Data Protection Regulation eller GDPR – er en EU-forordning, der er blevet vedtaget for at beskytte personlige oplysninger. Forordningen erstatter den nuværende lovgivningsramme for databeskyttelse og privatlivets fred.

Kort sagt finder persondataforordningen anvendelsealle personlige oplysninger, som behandles inden for EU’s grænser eller vedrører private forbrugere i EU. Dette gælder, uanset hvor den dataansvarlige befinder sig.


Hvilke oplysninger behandler vi?

  • Navn og email.
  • Din brug af vores digitale platforme, som f.eks. browser, operativsystem, besøgte sider osv.
  • Indhold af mails, som en del af din korrespondance med os.

Vi behandler ikke følsomme personlige oplysninger om dig, og vi anbefaler, at du ikke giver os sådanne oplysninger.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
  • Du har ret til at få slettet dine oplysninger. Det er ikke muligt at gøre brug af HR digitals ydelser, hvis du vælger at få slettet dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvad sker der med dine oplysninger?

  • Vi gemmer dine oplysninger i forbindelse med din brug af vores Onmodo platform, hjemmeside, indgåelse af aftale og når du sender en forespørgsel via e-mail.
  • Data er tilgængelige via softwaren Onmodo. hvor relevante medarbejdere fra HR digital har adgang. Vi giver adgang til SpriteLab, som yder teknisk support til Onmodo.
  • Vi opbevarer ikke dine data længere, end det er relevant for at yde den nødvendige service og support.
  • Vi gemmer dine data i 5 år.