ONMODO UDVIKLING FEATURES

Alle features er udviklet og designet med udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer med HR, ledelse, forretningsudvikling, dataflows og analyseværktøjer.

 

Onboarding

Tydelighed omkring arbejdsopgaver og mål fra dag et.

1-til-1 samtaler

Udviklingssamtaler – coachingsamtaler og statusmøder.

Check-in for fremdrift

Løbende check in som sikrer fokus og fremdrift.

Spørgsmålsdatabase

Enkel oprettelse af spørgsmål til brug for samtaler.

Måldatabase

Oprettelse af mål – kvalitative og kvantitative.

Kompetencedatabase

Evaluering af kompetencer og potentialer.

Løbende feedback

Super nemt at kommenterer og give feedback på aktiviteter.

Anerkendelse

Let at tildele anerkendelse på tværs af hele organisationen.

To do

Enkel oprettelse af to do’s, som sikrer fokus omkring udvikling.

Fremdrift på to do’s

Enkelt at angive om to do’en er i fremdrift eller i problemer.

Datasikkerhed

Hostet i et ISO 27001 certificeret hostingmiljø.

Dataoverførsel

Enkel overførsel fra regneark, eller integration med jeres egne systemer.

DINE DATA ER SIKRER HOS OS

Alle systemets data hostes i et ISO 27001 certificeret hostingmiljø.

ENKELT OG INTUITIVT

Vi har respekt for, at det er mennesker, som bruger vores systemer, derfor er det gennemgående design i vores løsninger en klar og intuitiv grafik, der hurtigt opfanges af brugerne.