• Onmodo i hverdagen

    Når resultaterne peger på et behov for udviklende tiltag

Onmodo udspringer af mange års erfaring med forandringsprocesser, udvikling af medarbejdere, kommunikation og ledelse.

Derfor har vi i Onmodo kompetente rådgivere, undervisere og proceskonsulenter, der er parate til at træde til, når behovet for udviklende tiltag opstår.

Coaching af ledere

#Manglende medarbejderperformance #Konflikter #Udfordringer med samarbejde #Forandringer

Står du som leder og har brug for sparring eller coaching omkring dine medarbejders performance, eller er du udfordret på din egen rolle som leder, kan du trække på vores kompetencer inden for coaching og sparring.

Vi kalder os ikke bare for coaches, men har de helt rigtige uddannelser og værktøjer som kan hjælpe dig i din lederrolle.

Kontakt

Thomas Michaelsen – 2396 3537

HR sparring- og rådgivning

#Organisationsudvikling #Lederudvikling #Medarbejderudvikling #Kommunikation

Vi har stor erfaring med at rådgive HR omkring forandringsprocesser og udvikling af ledere og medarbejdere.

Vi har arbejdet med implementering og forankring af resultater fra trivsels- og engagementsmålinger fra de fleste udbydere, og har derfor ikke kun erfaring med vores egen Onmodo målinger, men en bred erfaring i hvad der generelt virker, når man både skal i gang med at arbejde med trivsel og engagement – og når resultaterne er i hus.

Kontakt

Renata Edsbjerg – 2211 1416

Forandringsprocesser

#Kultur #Værdier #Fusion #Samarbejde #Engagement #Performance

Vi faciliterer forandringsprocesser – store som små, og klæder jer på til at komme godt fra start, og godt i mål.

Når vi hjælper tilrettelægger og gennemfører forandringsprocesser, ser vi det som vores vigtigste opgave, at skabe relevans, inddragelse og medejerskab, som fører til nye fælles indsigter, og i sidste ende nye fælles handlinger.

Kontakt

Renata Edsbjerg – 2211 1416

Design af kommunikation

#Ledelseskommunikation #Forandringskommunikation #Employer Branding

God og rettidig kommunikation kan ændrer holdninger og adfærd.

Når vi designer strategisk kommunikation, foregår det i tæt samarbejde med jer. Sammen drøfter vi behovet, og bliver skarpe på hvilke holdninger og ny adfærd kommunikationen skal mobilisere. Derefter går vi i gang med at designe de grafiske elementer, forfatte tekster og producere relevant materialer.

Kontakt

Poul Søgren – 4021 6020

Nogle af de kunder vi arbejder sammen med

ODENSE KOMMUNE / SLAGELSE KOMMUNE / AURORA GROUP A/S / LEGO / DGI-BYEN / COOP / ORBICON / KOLDING KOMMUNE / ÅRHUS KOMMUNE / SIKKERHEDSSTYRELSEN / M.M.