Værdifuld indsigt med det samme

– for leder, HR og medarbejder

Dashboardet er designet til at give et hurtigt overblik og indsigt.

I Onmodo har medarbejderen også sit helt personlige dashboard, hvor de løbende kan følge deres eget engagement. Det er ikke alene motiverende, men skaber også den nødvendige medejerskab og et inspirerende forandringsmiljø, hvor medarbejdernes feedback bliver til et værdifuldt omdrejningspunkt for egen og organisationens udvikling.