Drøft dèt, der virkelig betyder noget for dine medarbejdere

– på en enkel og fleksibel måde

Mening

Formål

Vi har brug for at have en følelse af klarhed over, hvilken retning vi bevæger os i.

Kan dine medarbejdere se det højere formål med deres opgaver?

Autonomi

Indflydelse

Vi har brug for at have en følelse af at være ‘herre i eget hus’ – have indflydelse.

Har dine medarbejdere mulighed for at påvirke deres job?

Mestring

Kompetencer

Vi har brug for at have en følelse af at kunne løse vores opgaver, og at vi udvikler os.

Har medarbejderen mulighed for at udvikle sig i jobbet?

Tilknytning

Forbundethed

Vi har brug for at føle, at vi hører til og er en del af et team, og at vi har en værdi for nogen.

Hvad er kvaliteten af samarbejdsrelationerne?