• Trivsel på arbejdspladsen

    Som supplement til vores platform støtter vi ledere, AMR, HR og medarbejdere i arbejdet med trivsel og udvikling

Vi tilbyder innovative digitale værktøjer med fokus på trivsel og udvikling, og konsulentydelser som støtter organisationen – ledere, HR, AMR og medarbejdere i at arbejde med trivsel.

Trivsels-facilitator – træning 1×3 dage

For: Ledere, AMR og TR

Trivsel i afdelingen og i faggrupper

Workshops og temadage

Trivselscoaching med vores konsulent

For: Ledere

Individuelle samtaler med vores konsulent

For: Medarbejdere

Fælles samtaler med vores konsulent

For: Ledere og medarbejdere

Onmodo Trivsel og Engagement

Vores platform til måling af trivsel løbende

 

Onmodo Trivselsdialog

Vores platform til strukturerede trivselsdialoger

 

Se undersøgelsen fra Det Danske Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø her:

Vores ydelser er fleksible, således at der kan indgås en fast samarbejdsaftale, eller man kan bruge os når behovet opstår. Ved indgåelse af en aftale tilknyttes virksomheden en fast kontaktperson, som sikrer et let og tæt samarbejde.

Kontakt os

(45) 8882 6488

Vores kompetencer

Alle vores konsulenter har en relevant faglig baggrund som:

Psykoterapeuter / Psykolog / Fysioterapeuter / Coaches / Proceskonsulenter / Facilitatorer

Alle arbejder med afsæt i Onmodos fælles værktøjer og metoder. Fælles for vores konsulenter er, at de er uddannet til at coache og gennemføre trivsels- og stresssamtaler, udviklingssamtaler og facilitere processer og workshops.