Priser

Prisen baserer sig på en årlig brugerlicens pr. medarbejder, afhængigt  af virksomhedens størrelse. Onmodo er modulopbygget, således at du let kan skalere op og ned efter dit behov.

Ud over vores platform tilbyder vi en række ydelser som understøtter ledere og HR i hvordan de kan få mest muligt værdi ved at arbejde med medarbejdertrivsel og medarbejderudvikling.

Vi hjælper dig med at komme godt  i gang, og støtter dig igennem hele processen.

Fra vi har jeres medarbejderdata, er du i gang i løbet af max. 5 arbejdsdage.